MISI & VISI

MISI

Dr Amsyar Sebagai Jenama Pilihan Utama Masyarakat Dan Menjadi Ikon
Untuk Aspek Kualiti dan Kebersihan Produk Yang Memberi Kepuasan
Pelanggan Yang Optimum Melalui Proses Inovasi Secara Berterusan.

VISI

Menjadi Peneraju Serantau Dalam Penyediaan
Produk Dan Perkhidmatan Halal Serta Penjana Ekonomi Nasional
Menerusi Sistem Perniagaan Yang Dinamik.